Heerkens van Bavel CO2 gecertificeerd

Heerkens van Bavel is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder.
Ons integraal managementsysteem (IMS) maakt deel uit van ons algehele ondernemingsbeleid en omvat de aspecten People, Planet en Profit. Hierin zijn meerdere normen opgenomen, zoals MVO, ISO 9001 en 14001, FSC en de VCA vragenlijst.

Een logische vervolgstap is nu het behalen van de CO2 reductiedoelstellingen. De opstap is gemaakt en de CO2 voetafdruk 2011 is bekend. De uitdaging voor nu en in de toekomst is, om het CO2 reductieprogramma (zie elders op deze site) deel uit te laten maken van ons dagelijkse beleid en onze doelstellingen op termijn te realiseren. Wij vertrouwen erop dat onze relaties onze ambities zullen volgen.

< terug