Heerkens van Bavel gaat “Lean Bouwen”

Op 5 april 2012 heeft de “Lean Bouwen” planningsdag plaatsgevonden voor alle betrokken partijen op het project Renovatie Cobbenhagengebouw Tilburg University.

Door middel van Lean Bouwen gaan wij de uitvoering van dit project op een “nieuwe” manier organiseren. Deze aanpak stelt  klantwaarde, duurzame samenwerking en efficiency centraal. Met alle bouwpartners hebben wij één gemeenschappelijk doel; “realiseren van een optimaal resultaat, waarbij opdrachtgevers tevreden zijn en weinig tot geen geld wordt verspild” .

Gedurende de planningsdag zijn alle betrokken partijen, afzonderlijk, druk bezig geweest om hun activiteiten in kaart te brengen en vervolgens werden deze gepresenteerd. Na de presentaties was er tijd om op elkaars planningen te reageren en vragen te stellen waarna, naar aanleiding van de reacties, alle planningen op elkaar afgestemd konden worden.

Aan het eind van de middag waren alle planningen gereed en vond een evaluatie plaats. Hieruit bleek dat men deze eerste kennismaking met  “Lean Bouwen” als erg positief had ervaren.< terug