Renovatie Bunkers UMC Utrecht succesvol opgeleverd

Op 31 juli 2014 werden fase 1 en fase 2, onderdeel van het CBOI (Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventie) Universitair Medisch Centrum Utrecht, succesvol opgeleverd. Nadat in een eerder stadium door Heerkens van Bavel de nieuwbouw van 5 bestralingsbunkers was gerealiseerd, werden nu de bestaande bunkers gerenoveerd. Tevens vond een verbouwing plaats van een aangrenzende afdeling.

< terug