Renovatie en verbouwing CMH te Utrecht

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH), de tweedelijns gezondheidszorginstelling van Defensie, op universiteitsterrein “De Uithof” in Utrecht wordt de komende jaren flink verbouwd. Bouwcombinatie Hospitalis (Carebuilders, Kropman Installatietechniek en Croon Elektrotechniek) realiseert deze renovatie en verbouwing. Het UMCU is direct betrokken bij de grootschalige transformatie van het CMH.

Multifunctioneel
Defensie is de enige werkgever in Nederland die een dergelijk eigen ziekenhuis heeft. Als alles klaar is, wordt het een multifunctioneel gebouw. Er komen vierkante meters bij voor onder meer een afdeling van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Een verbouwing maakt het mogelijk om ook de Militaire Bloedbank en een regiocentrum van de Defensie Tandheelkundige Dienst in het CMH onder  te brengen. Daarnaast zullen poliklinieken en behandelruimtes van diverse specialismen gerenoveerd of herplaatst worden in het gebouw.

Prestigieus
De renovatie en uitbreiding van het CMH wordt in 4 fasen uitgevoerd, terwijl het ziekenhuis in bedrijf blijft. Dit houdt in dat er allerlei verhuisbewegingen plaatsvinden. Logistiek en faseringen worden daarom tot in detail op elkaar afgestemd en vastgelegd in draaiboeken. Inmiddels is er gestart met dit prestigieuze project. Eind 2018 moet de verbouwing van het Centraal Militair Hospitaal afgerond zijn.


< terug