BREEAM

Wat is BREEAM

BREEAM is een internationale beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een Nederlands BREEAM keurmerk opgericht: BREEAM-NL. 

Om de duurzaamheid van een project te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van de BREEAM-NL methodiek. De wensen van de opdrachtgever worden door de architect vertaald in een ontwerp. Al naar gelang het ambitieniveau kan een ontwerpcertificaat
(= tijdelijk certificaat)  worden behaald, waarin de te behalen credits zijn opgenomen. Dit kan resulteren in een certificaat met een kwalificatie score van 1 tot 5 sterren
(Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding).

BREEAM-NL Expert

Heerkens van Bavel Bouw is participant van de DGBC en onderschrijft het belang van duurzaam bouwen in zowel ontwerp-, bouw- als gebruiksfase. Dit betekent dat onze experts  voor aanvang van een “BREEAM-project” allereerst de credits onderzoeken op haalbaarheid. Ook wordt gekeken naar mogelijke alternatieven en zelfs naar mogelijk onbenutte scoringsmogelijkheden.

Het is van groot belang dat alle betrokken partijen integraal met elkaar samenwerken. Zonder dit commitment zal aan de crediteisen van diverse credits niet worden voldaan. Heerkens van Bavel Bouw is zich hier ten volle van bewust. Zij zal zich vanzelfsprekend constructief en coöperatief opstellen. De BREEAM experts van Heerkens van Bavel Bouw zijn graag bereid om advies te geven omtrent de realisatie en het laten certificeren van een duurzaam project.  Inmiddels is Heerkens van Bavel betrokken bij diverse BREEAM projecten.

Voor meer informatie  verwijzen wij u naar de projectgegevens op onze site.