CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is ontwikkeld op initiatief van ProRail. Inmiddels is de prestatieladder eigendom van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Doel is om bedrijven binnen de bouwketen te stimuleren om CO2 bewust te handelen niet alleen in de eigen bedrijfsvoering, maar ook tijdens de realisatie van bouwprojecten. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Heerkens van Bavel onderstreept dit belang vanuit maatschappelijk oogpunt en de MVO gedachte. Wij zijn ons bewust van het feit dat onze bedrijfsprocessen medeveroorzaker zijn aan de uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2. Deze negatieve gevolgen voor mens en milieu, willen wij samen met onze medewerkers en relaties, actief gaan reduceren.

Betrokkenheid en bewust omgaan met ons leefmilieu betekent een gezonde toekomst niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties.

Lees meer over de CO2 prestatieladder:
   -  carbon footprint 
   -  doelstellingen 
   -  participatie

Klik hier voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) >>


CO2

Energiebeoordeling ISO 50001

download PDF

CO2

Communicatieplan

download PDF

CO2

Certificaat CO2-bewust niveau 3

download PDF