MVO

Heerkens van Bavel onderkent, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op de dag van vandaag grote maatschappelijke belangstelling geniet op basis van gegronde redenen. Maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering,  milieuvervuilingen en economische crisis vragen niet  alleen privé maar ook zakelijk dagelijks onze aandacht. Als vanzelfsprekend onderdeel van ons gehele bedrijfsbeleid, willen wij meedenken, een actieve rol spelen en investeren in oplossingen.
 
Voor Heerkens van Bavel betekent dit niet alleen het naleven van wettelijke en andere regelgeving, vergunningsvoorschriften en eisen zoals gesteld binnen de diverse managementnormen. Het is voor ons van wezenlijk belang een goede balans en meerwaarde te creëren  tussen People, Planet en Profit en op al deze drie vlakken continue  te verbeteren. Wij willen als onderneming onze verantwoording nemen, niet  alleen voor ons zelf, maar ook voor toekomstige generaties.

Lees meer over MVO:
   -  people
   -  planet
   -  profit

MVO

MVO Stakeholderenquete 2014

download PDF

MVO

Certificaat MVO prestatieladder niveau 3

download PDF