Profit

Projectmanagement is binnen Heerkens van Bavel gericht op het tot stand brengen van unieke projecten met minimale risico’s voor de betrokken stakeholders. Teamwork en kwaliteitsborging staan hierbij voorop. Door toepassing van LEAN methodes is bij iedere participerende partij het uitgangsprincipe “de klant”. Door resultaatgerichte en doordachte samenwerking scheppen wij mogelijkheden om bouwtijden te optimaliseren en daarmee kosten te verlagen.

Ons doel is een bijdrage leveren aan een gezond, op de toekomstgericht leefklimaat door het aangaan van een dialoog met onze stakeholders en open en transparante communicatie. Ieders visie is van belang bij het creëren van meerwaarde op het gebied van MVO en bij de totstandkoming van continue verbeterprocessen.

ISO 9001

Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008

download PDF