Centraal Militair Hospitaal

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH), de tweedelijns gezondheidszorginstelling van Defensie, op universiteitsterrein “De Uithof” in Utrecht wordt de komende jaren flink verbouwd. Het UMCU is direct betrokken bij deze grootschalige transformatie van het CMH. De renovatie en uitbreiding wordt in 4 fasen uitgevoerd, terwijl het ziekenhuis in bedrijf blijft. Logistiek en faseringen worden daarom tot in detail op elkaar afgestemd. Inmiddels is Carebuilders, een samenwerkingsverband tussen Heerkens van Bavel Bouw en Bouwbedrijf Berghege,  gestart met dit prestigieuze project. Als alles klaar is wordt het een multifunctioneel gebouw. Er komen vierkante meters bij voor onder meer een afdeling van de Militaire geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast zullen poliklinieken en diverse behandelruimtes gerenoveerd worden of herplaatst in het gebouw.

Verwacht wordt dat eind 2018 de verbouwing is afgerond.

Project:Centraal Militair Hospitaal
Locatie:Utrecht
Architect:EGM Architecten
Opdrachtgever:Universitair Medisch Centrum Utrecht
Omvang:ca. 9785 m2

< terug