GGz Centrum voor Senioren

In opdracht van GGz Breburg Groep is door Heerkens van Bavel Bouw een duurzaam Centrum voor Senioren gerealiseerd aan de Korvelseweg te Tilburg.

Het centrum omvat diverse zorg- en behandelafdelingen. Het gebouw bestaat uit twee gedeelten. De toegang aan de Korvelseweg biedt toegang tot de deeltijdbehandeling, de ingang aan de Capucijnenstraat biedt toegang tot de afdeling klinische behandeling en de afdeling gerontopsychiatrie (gerontopsychiatrie houdt zich bezig met psychische stoornissen die na het 65ste levensjaar kunnen optreden).

Belangrijk uitgangspunt voor de bouw was om zoveel mogelijk materialen te gebruiken die op een verantwoorde wijze zijn geproduceerd, met de mogelijkheid tot hergebruik c.q. recycling in de toekomst.

Project:GGz Centrum voor Senioren
Locatie:Tilburg
Architect:Ooms Architecten te Amersfoort
Opdrachtgever:GGz Breburg Groep
Omvang:5.430 m2

< terug