Sint-Janslyceum

Nieuwbouw / uitbreiding van het Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch. Het Sint-Janslyceum is gebouwd in de zestiger jaren en de uitbreiding is enigszins aangepast aan deze bouwstijl, maar wel "eigentijdser". De werkzaamheden omvatten onder andere de realisatie van een semi-verdiepte sporthal van 2.500 m2. Boven de sporthal zijn achttien lokalen gerealiseerd, waarvan zestien klaslokalen. Bovendien is voorzien in een ruimte voor buitenschoolse opvang. Daarnaast heeft er ook nog een uitbreiding plaatsgevonden van de huidige kantinecapaciteit. De verbinding tussen het oorspronkelijke hoofdgebouw en nieuwe sporthal met leslokalen is gecreëerd door middel van een glazen loopbrug van 15 meter lengte.


Project:Sint-Janslyceum
Locatie:'s-Hertogenbosch
Architect:Rienks Architecten Breda
Opdrachtgever:College van B&W te 's-Hertogenbosch
Omvang:4.900 m2

< terug