Tweesteden ziekenhuis

Nieuwbouw OK’s – vernieuwbouw verpleeg- en behandelafdelingen

Voor de realisatie van de zeven nieuwe OK’s moesten drie van de voorheen acht operatiekamers buiten bedrijf worden gesteld en gesloopt om deze nieuwbouw mogelijk te maken. Hiervoor werd een fysieke scheiding aangebracht, niet alleen om de afbouw mogelijk te maken, maar ook om de hygiëne in de resterende vijf OK’s te waarborgen. Op deze wijze kon het ‘medisch proces’ gewoon doorgaan.

Behalve de OK ruimten zijn hier ook diverse ondersteunende ruimten gerealiseerd, o.a. Recovery- en voorbereidingsruimte / cleanrooms / het Skillslab / multifunctionele behandelruimtes.

Tijdens de uitvoering van dit project werd tevens gestart met de fasegewijze aanpassingen c.q. vernieuwingen van de verpleeg- en behandelafdelingen.

Project:Tweesteden ziekenhuis
Locatie:Tilburg
Architect:Hooper Architects Oosterhout
Opdrachtgever:Tweesteden ziekenhuis
Omvang:

< terug