Oplevering 2College Jozefmavo te Tilburg

Vrijdag 25 augustus 2017 heeft de oplevering plaatsgevonden van de nieuwbouw
van 2College Jozefmavo te Tilburg. In het bijzijn van opdrachtgever OMO en de heer Frank Kraus, vestigingsdirecteur
van 2College Jozefmavo, werd het proces verbaal van oplevering getekend.
Een prachtige, nieuwe school waar de leerlingen met plezier zullen leren en werken.

< terug