Veiligheidsdagen Heerkens van Bavel

Om het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers te vergroten, werd tijdens een drietal veiligheidsdagen nogmaals het belang van veiligheid benadrukt. Medewerkers werd uitgelegd wat de “Veiligheidsladder” nu precies behelst, wat dit voor hen betekent en op welke wijze gecommuniceerd dient te worden over veiligheid. De veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continue te verbeteren. 

Verder werden er uitgebreide toolboxmeetings verzorgd door M.J. van Riel, over het aanslaan van lasten en door Matemco, met betrekking tot steigers en ondersteuningen. Iedereen moest, voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), aan de slag en aanpakken.

Wij kunnen met zijn allen terugkijken op leerzame en succesvolle veiligheidsdagen.


< terug